Οδοιπορικό στο Παρίσι

Δευτέρα, 04 Σεπτέμβριος 2017 06:06 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση
maria callas
Πατήστε εδώ για να δείτε μια ενδιαφέρουσα εργασία για τα γαλλικά, από την παιδαγωγική ομάδα Σκασιαρχείο για ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών μας.
 
Το μικρό αυτό οδοιπορικό αναζητά τα ίχνη, όσα έχουν απομείνει, της παρουσίας των Ελλήνων στις όχθες του Σηκουάνα και για την ακρίβεια στα όρια του Παρισιού.
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 06 Σεπτέμβριος 2017 08:40