Διαγωνισμός Odysseus II

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 11:47 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

Ο διαγωνισμός Odysseus II είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 7-22 ετών. Σχεδιάστηκε με σκοπό να εμπλέξει νέους ανθρώπους με ταλέντο και ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες. Ο διαγωνισμός προκαλεί τους νέους στην Ευρώπη να σπρώξουν τα όρια της γνώσης τους ανακαλύπτοντας απαντήσεις σε θέματα σχετικά με δορυφόρους και διαστημόπλοια μέχρι την αστροβιολογία και τα διαπλανητικά ταξίδια. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από μια ομάδα 14 εταίρων από 11 ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδοτείται από το ερευνητικό και καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020.  

Το έργο Διαγωνισμός Νεολαίας για το Διάστημα ? Odysseus ΙΙ στοχεύει να εμπνεύσει νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη και να εστιάσει το ενδιαφέρον τους στην εξερεύνηση του διαστήματος μέσω μιας σειράς από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδυάζουν επιστημονική μάθηση με πρακτικές εμπειρίες. Μέσω της διοργάνωσης ενός διασκεδαστικού εκπαιδευτικού διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα σε πολλούς γύρους και θα εστιαστεί σε όλους τους μαθητές και φοιτητές της Ευρώπης, όπου κι αν ζουν και ανεξάρτητα από το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και τη γλώσσα που μιλάνε, το έργο στοχεύει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καλά εκπαιδευμένων επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών σε τομείς σχετικούς με τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για το διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.odysseus-contest.eu/el/ .

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2016 08:31