Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου

Τετάρτη, 03 Δεκέμβριος 2014 19:34 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

  earthquake

Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ),  σε υλοποίηση της αριθμ. 107/1/158/174 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίστηκε Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο Σχολείο αυτό μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών. 

Ο κανονισμός καθώς και μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου βρίσκονται στο ακόλουθο αρχείο:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 04 Δεκέμβριος 2014 08:32