Ελένη Γ' Γυμνασίου

Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2016 11:34 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

Το υλικό που αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας μεταξύ φιλολόγων του σχολείου μας και στοχεύει στη διευκόλυνση των μαθητών μας, την οικονομία χρόνου των εκπαιδευτικών και κυρίως την οικονομία χρήματος της σχολικής μονάδας.

Επισημαίνουμε ότι οι σημειώσεις προέκυψαν από το βιβλίο του καθηγητή, προσωπική εργασία, μελέτη σχολικών βοηθημάτων και χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων, που έχουν δημιουργήσει εμπνευσμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι μας εξέπληξαν ευχάριστα με την πρωτοτυπία τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε το εγχείρημα να βοηθήσει τους μαθητές μας, να τους εμφυσήσει την αγάπη για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και να τους οδηγήσει σε νέες αναζητήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2016 11:49