Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2020 15:53 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες όπως ενημερωθούν γις τις κατηγορίες των μαθητών που εμπίπτουν στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 121802/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21».

Βάσει των όσων αναφέρονται στο έγγραφο, και με στόχο τον προγραμματισμό, τη διαμόρφωση των αντίστοιχων προγραμμάτων και την άμεση έναρξη υλοποίησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις κατηγορίες των μαθητών που εμπίπτουν σε αυτήν, είναι απαραίτητη η καταγραφή των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι  γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών όπως ενημερωθούν προκειμένου να προσκομίσουν από Τρίτη 15-09-2020 έως και Παρασκευή 18-09-2020 στο σχολείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ ́) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2020 16:17