Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Πέμπτη, 03 Σεπτέμβριος 2020 08:21 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση
thriskeftika

Παρακαλούνται οι γονείς όπως ενημερωθούν από τη συνημμένη εγκύκλιο Φ1/104795/ΓΔ4/10-8-2020/Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», σχετικά με τη διαδικασία της απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν την απαλλαγή των παιδιών τους από το μάθημα των Θρησκευτικών να υποβάλλουν την κάτωθι υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη εις διπλούν (μία για κάθε γονέα). Οι δηλώσεις αυτές με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής θα προσκομίζονται στο σχολείο.

Λήξη προθεσμίας υποβολής: 14η Σεπτεμβρίου.

Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

Εγκύκλιος Φ1/104795/ΓΔ4/10-8-2020, Υ.ΠΑΙ.Θ

Σημείωση: Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο χώρο του σχολείου.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020 06:46