Ανακοίνωση για τη σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex

Κυριακή, 29 Μάρτιος 2020 20:34 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

web class

 

Webex

Αγαπημένοι μας μαθητές,

Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στην αποστολή ηλεκτρονικών διευθύνσεων που σας ζητήσαμε.

Μόλις ολοκληρωθεί κατά το δυνατόν η συλλογή των e-mail, θα σας αποσταλλεί από τους διδάσκοντες καθηγητές ένας σύνδεσμος ψηφιακής τάξης (personal room) τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογείτε προκειμένου να συνδέεστε στην τάξη του/της κατά την ημέρα και ώρα που θα σας κοινοποιηθεί. Συστήνεται η πρόσβαση μέσω φυλλομετρητή (browser) και δεν απαιτείται η εγκατάσταση καμίας εφαρμογής από τους μαθητές.(Παρακαλώ βρείτε τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Webex σε παλαιότερη ανάρτηση).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι περισσότερι καθηγητές έχουν ήδη οργανώσει τάξεις και μαθήματα με τον ασύγχρονο τρόπο διδασκαλίας e-class (δείτε προηγούμενες αναρτήσεις). Κάποιοι διδάσκοντες θα επιλέξουν τον έναν από τους δύο τρόπους ή και τους δύο. Κατανοούμε ότι σε μία οικογένεια μπορεί να είναι αδύνατη η ταυτόχρονη χρήση του υπολογιστή για τη συμμετοχή σε on-line μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ήδη επικοινωνία και ανταλλαγή εργασιών μεταξύ μαθητών και καθηγητών και με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέστη δυνατή η διάχυση της πληροφορίας και η δημιουργία ομάδων εργασίας.

Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε τους γονείς ότι σύμφωνα με την υπ. Αριθ. Φ8/38091/Δ4/16-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί όμως στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Ανυπομονούμε να σας δούμε από κοντά. Μέχρι τότε μείνετε υγιείς και σε επαφή με τους καθηγητές σας!

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 29 Μάρτιος 2020 21:08