Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020 14:56 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση
 elearning

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. 

Παρακαλούμε τους μαθητές μας να διαβάσουν τις οδηγίες προσεκτικά ακολουθώντας το σύνδεσμο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγίες Υλοποίησης Εξ Αποστάσεως Εκπ/σης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020 15:18