Προσωρινή Αναστολή Εκδρομών

Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020 12:32 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση
 mask

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 727/τ.Β'/8-3-2020, το Υποργείο Παιδείας αποφασίζει την προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Ελλάδος από τις 9.3.2020 έως και τις 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου διευκρινίζεται ότι στις εν λόγω εκπαιδευτικές εκδρομές συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απλές ημερήσιες μετακινήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος (στα πλαίσια διδακτικών επισκέψεων, σχολικών περιπάτων κ.λπ.).

Για να δείτε το ΦΕΚ, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη διευκρινιστική εγκύκλιο, πατήστε εδώ.