3μερη Εκδρομή στη Λϊμνη Κερκίνη

Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2020 07:36 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

kerkini1 3ήμερη εκδρομή μαθητών & συνοδών-καθηγητών στη Λίμνη Κερκίνη, 7-10/5/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λίμνη Κερκίνη κατά το διάστημα 7/5/2020 έως και 10/5/2020, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη μετακίνηση στο ταξιδιωτικό γραφείο IQ Holidays ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά σύμφωνα με την Πράξη 4/3-3-2020. 

Για να δείτε τις προσφορές ακολουθήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω:
1. 
Προσφορά ταξιδιωτικού Γραφείου IQ Holidays.
2. Προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου Grefis Holidays.
4. Προσφορά ταξιδιωτικού Γραφείου Zordidis Travel Services.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2020 07:49