Εκδρομή στο Παρίσι

Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 08:46 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

paris

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής 13 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο Παρίσι της Γαλλίας κατά το διάστημα 17/3/2020 έως 20/3/2020, έκρινε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά (Πράξη 2/15-1-2020) ήταν της εταιρείας με την επωνυμία IQ ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ε.Π.Ε.

Για να δείτε τις προσφορές πατήστε πάνω στο αντίστοιχο ταξιδιωτικό πρακτορείο: 

1. IQ ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ε.Π.Ε.

2. ZORPIDIS TRAVEL SERVICES

3. GREFIS HOLIDAYS

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 09:49