3ήμερη Εκδρομή Λίμνη Κερκίνη

Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2019 09:26 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

kerkini1 3ήμερη εκδρομή μαθητών & συνοδών-καθηγητών στη Λίμνη Κερκίνη στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος 18-21/4/19

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λίμνη Κερκίνη κατά το διάστημα 18/4/2019 έως και 21/4/2019, αποφάσισε ομόφωνα με την πράξη 5/28-3-2019 να αναθέσει τη μετακίνηση στο ταξιδιωτικό γραφείο Our Travel-Χ.Μαργαριτάκη και Β Κούβαλης Ε.Π.Ε ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά

Για να δείτε τις προσφορές ακολουθήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω:
1. 
Προσφορά ταξιδιωτικού Γραφείου Our Travel.
2. Προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου Spalas Travel.
3. Προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου Travel Idea.
4. Προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου Koulouriotis Travel.