Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2017 08:46 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

stay alert

Ενημέρωση κοινού για την αντιμετώπιση κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης λόγω ύπαρξης επικινδύνων ουσιών

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.013/2446/235576/14-11-2017 εγγράφου του Τμήματος Τεχνολογικών Καταστροφών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται πλησίον εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες αναφορικά με τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ), σας παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι γονείς από το συνημμένο, εγκεκριμένο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενημερωτικό φυλλάδιο.

Για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2017 09:53