Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο

Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2016 17:19 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

Σας ενημερω?νουμε ο?τι το Υπουργει?ο Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των έχει ψηφίσει Προεδρικο? Δια?ταγμα που αφορα? στο Γυμνα?σιο (διαδικασι?α αξιολο?γησης, σχολικο? και διδακτικο? ε?τος, γραπτε?ς ανακεφαλαιωτικε?ς προαγωγικε?ς και απολυτη?ριες εξετα?σεις κ.α?).

Πατήστε εδώ για να το δείτε και να ενημερωθείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017 08:06