ΦΕΚ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2020 08:52 Αδαμίδου Δήμητρα
Εκτύπωση

Παρακαλούνται οι γονείς όπως ενημερωθούν για το ΦΕΚ 3882/Τεύχος B’/12.09.2020 για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παρακαλούνται επίσης οι γονείς όπως διαβάσουν προσεκτικά το Παράρτημα ΙΙ του υπ' αριθμ. 121802/2020 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21» σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»).

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2020 08:01